Đại bừa Mỹ bọc bánh chưng xinh xắn khiến nghệ nhân Ánh Tuyết kinh ngạc

Video: Đại bừa Mỹ dò đầu bọc bánh chưng

Chiều 5/2, Đại bừa Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink nổi đấyn tiếp nghệ nhân ẩm thực Ánh Tuyết tại nhà riêng ở phố phường Tôn Đản (Hà Nội) nổi tìm hiểu bay hoa ăn không trạng thái thiếu trong suốt ngày Tết mực tàu người Việt: bánh chưng.

Chiều 5/2, Đại bừa Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink nổi đấyn tiếp nghệ nhân ẩm thực Ánh Tuyết tại nhà riêng ở phố phường Tôn Đản (Hà Nội) nổi tìm hiểu bay hoa ăn không trạng thái thiếu trong suốt ngày Tết mực tàu người Việt: bánh chưng.

Trong khuôn hòn nhẵn xinh xẻo mực tàu ngôi vi la Pháp cổ, hai con gái mực tàu nghệ nhân Ánh Tuyết cũng có mặt nổi chuẩn bị vốn liệu chừng cho việc bọc bánh.

Trong khuôn hòn nhẵn xinh xẻo mực tàu ngôi vi la Pháp cổ, hai con gái mực tàu nghệ nhân Ánh Tuyết cũng có mặt nổi chuẩn bị vốn liệu chừng cho việc bọc bánh.

Đại bừa Kritenbrink san sẻ ông nhỉ chừng ăn bánh chưng và chộ rất ngon lành, mà chửa chừng nổi chứng kiến danh thiếph công loại bánh nào. Để chỉ dẫn Đại bừa, nghệ nhân Ánh Tuyết thực hiện việc bọc bánh với danh thiếp vốn liệu chừng nhỉ chuẩn bị sẵn.

Đại bừa Kritenbrink san sẻ ông nhỉ chừng ăn bánh chưng và chộ rất ngon lành, mà chửa chừng nổi chứng kiến danh thiếph công loại bánh nào. Để chỉ dẫn Đại bừa, nghệ nhân Ánh Tuyết thực hiện việc bọc bánh với danh thiếp vốn liệu chừng nhỉ chuẩn bị sẵn.

Nguyên liệu chừng giết ba chỉ, đậu xanh, gạo nếp... nổi chọn lọc cẩn thận.

Nguyên liệu chừng giết ba chỉ, đậu xanh, gạo nếp… nổi chọn lọc cẩn thận.

Dong đương vốn tàu lá nổi nghệ nhân Ánh Tuyết có trạng thái chỉ dẫn Đại bừa Kritenbrink trường đoản cú nức bốc sống lá.

Dong đương vốn tàu lá nổi nghệ nhân Ánh Tuyết có trạng thái chỉ dẫn Đại bừa Kritenbrink trường đoản cú nức bốc sống lá.

Vừa bọc bánh mẫu ta, nghệ nhân Ánh Tuyết lỡ giới thiệu bay Tết cựu truyền mực tàu người Việt, bay sự đặc biệt mực tàu bánh chưng. Đại bừa Kritenbrink tỏ vẻ hích, liên thô lỗ chìm trồ khen và nổi giàu câu hỏi bay danh thiếph công bánh.

Vừa bọc bánh mẫu ta, nghệ nhân Ánh Tuyết lỡ giới thiệu bay Tết cựu truyền mực tàu người Việt, bay sự đặc biệt mực tàu bánh chưng. Đại bừa Kritenbrink tỏ vẻ hích, liên thô lỗ chìm trồ khen và nổi giàu câu hỏi bay danh thiếph công bánh.

Chiếc bánh do nghệ nhân Ánh Tuyết bọc mẫu ta còn thành quyết...

Chiếc bánh do nghệ nhân Ánh Tuyết bọc mẫu ta còn thành quyết…

... dưới sự theo dõi chú tâm mực tàu Đại bừa Kritenbrink.

… dưới sự theo dõi chú tâm mực tàu Đại bừa Kritenbrink.

Sau đấy, dưới sự chỉ dẫn mực tàu nghệ nhân Ánh Tuyết, Đại bừa Kritenbrink từ tay bọc đơn chiếc bánh.

Sau đấy, dưới sự chỉ dẫn mực tàu nghệ nhân Ánh Tuyết, Đại bừa Kritenbrink từ tay bọc đơn chiếc bánh.

Ngài Đại bừa tỏ ra là đơn người có hay năng khiếu học công bánh chưng khi thực hiện việc bọc bánh rất đặt, dù đây mới chỉ là dò trước cả.

Ngài Đại bừa tỏ ra là đơn người có hay năng khiếu học công bánh chưng khi thực hiện việc bọc bánh rất đặt, dù đây mới chỉ là dò trước cả.

Đại bừa Kritenbrink rất tập hợp khi bọc bánh.

Đại bừa Kritenbrink rất tập hợp khi bọc bánh.

Cuối với, Đại bừa Kritenbrink cũng từ tay hoàn tất chiếc bánh chưng trước cả mực tàu tui. Bánh khá xinh xẻo, khiến nghệ nhân Ánh Tuyết vô với kinh ngạc. Ngài đại bừa bọc bánh đương xinh xẻo hơn giàu người Việt Nam bọc ấy, nghệ nhân Ánh Tuyết khen.

Cuối với, Đại bừa Kritenbrink cũng từ tay hoàn tất chiếc bánh chưng trước cả mực tàu tui. Bánh khá xinh xẻo, khiến nghệ nhân Ánh Tuyết vô với kinh ngạc. “Ngài đại bừa bọc bánh đương xinh xẻo hơn giàu người Việt Nam bọc ấy”, nghệ nhân Ánh Tuyết khen.

Sau khi học và thực hiện bọc bánh chưng, Đại bừa Kritenbrink đấu nổi học danh thiếph bốc bánh...

Sau khi học và thực hiện bọc bánh chưng, Đại bừa Kritenbrink đấu nổi học danh thiếph bốc bánh…

... và thưởng thức bánh chưng với nghệ nhân Ánh Tuyết. Tôi hích nhất phần nào, Đại bừa Kritenbrink nói đùa.

… và thưởng thức bánh chưng với nghệ nhân Ánh Tuyết. “Tôi hích nhất phần nào”, Đại bừa Kritenbrink nói đùa.

Bánh ngon lành quá. Tôi muốn ăn cả nơi nào, Đại bừa Kritenbrink nói khi ăn bánh chưng kèm cặp dưa hành và giò thủ. Ông san sẻ, rất hích văn đâm Tết mực tàu người Việt. Trước khi chia tay, ông có đơn biểu hiện nhập gia tuỳ thô lỗ khi không quên lì xì và chúi Tết nghệ nhân Ánh Tuyết.

“Bánh ngon lành quá. Tôi muốn ăn cả nơi nào”, Đại bừa Kritenbrink nói khi ăn bánh chưng kèm cặp dưa hành và giò thủ. Ông san sẻ, rất hích văn đâm Tết mực tàu người Việt. Trước khi chia tay, ông có đơn biểu hiện “nhập gia tuỳ thô lỗ” khi không quên lì xì và chúi Tết nghệ nhân Ánh Tuyết.

Quý Đoàn