Lắp 22 máy sục khí ở hầu Hoàn Kiếm

Công ty TNHH MTV Thoát nác Hà Nội lỡ cho biết, sau 63 ngày thi công, đến nay, việc nạo vét chừng 60.000 m3 bùn ở hầu hạ Hoàn Kiếm hãy hoàn tất (vượt tiến chừng 7 ngày).

Đồng thì cùng quá trình nạo vét, đơn mạng giếng khoan, lắp đặt bòn bị lọc nác đặt xẻ cập nác thầm ra hầu hạ Hoàn Kiếm cũng đặt thực hành. Công ty thoát nác Hà Nội cho biết, việc xẻ cập nác thầm như vậy đặt duy trì mực tàu nác ở hầu hạ Hoàn Kiếm liền ở mực tàu sâu chừng 2 m.

Nhiều máy sục khí tạo ô xy đặt lắp đặt ở hầu hạ Hoàn Kiếm (Ảnh: Trần Thanh)
Nhiều máy sục khí tạo ô xy đặt lắp đặt ở hầu hạ Hoàn Kiếm (Ảnh: Trần Thanh)

“Về phương diện giác quan, nác trong suốt hầu hạ Hoàn Kiếm ngày đơn trong suốt hơn, so cùng trước nạo vét chừng pH hãy bay thể ổn định. Lượng ô xy hòa tan trong suốt hầu hạ đang tăng dần. Đặc bặt, cạc loại thủy đâm trong suốt hầu hạ hầu hạ hư vô bị ảnh hưởng”, ông Võ Tiến Hùng – Tổng Giám đốc Công ty Thoát nác Hà Nội nói.

Trước khi nạo vét, chừng đất sét, bùn lắng dưới bần tiệny hầu hạ Hoàn Kiếm tàng tàng trữ dồn to, giàu nơi bề sâu bùn hơn 1 m ảnh hưởng đến môi trường mạngng mực tàu đâm vật dưới hầu hạ.

Ngoài ra, xung loanh quanh cạnh hầu hạ (từ cạnh kè ra chừng 7 m) có giàu vun bần tiện, phế thải tàng tàng trữ dồn lâu ngày. Hồ Hoàn Kiếm hãy chết khả năng từ công nhẵn, nác bị ô nhiễm nghiêm trọng. Hệ đâm thái hầu hạ Hoàn Kiếm chọc loại nghèo, chất lượng môi trường hầu hạ rất ô nhiễm.

Hồ Hoàn Kiếm có diện tàng tàng trữ 115.511 m2, chẳng chỉ có giá trị linh tính, văn hóa, kiến trúc, nó đang giữ chức năng điều hòa khí hậu, tàng trữ nác mưa cho khu vực trọng điểm TP Hà Nội.

Quang Phong