Ngạc nhiên khi 12 con thiên nga “bay” tự Hồ Gươm qua hầu Thiền Quang

Đàn thiên nga bơi lội ở hầu Thiền Quang

Sau cận đơn ngày đặt thả xuống hầu Hoàn Kiếm, đêm 5/2, 12 con thiên nga bất thần đặt dời bay hầu Thiền Quang.

Sau cận đơn ngày đặt thả xuống hầu Hoàn Kiếm, đêm 5/2, 12 con thiên nga bất thần đặt dời bay hầu Thiền Quang.

Đàn thiên nga có vẻ chóng vánh thích ứng cùng môi trường mới.

Đàn thiên nga có vẻ chóng vánh thích ứng cùng môi trường mới.

Người dân sống cận khu vực hầu Thiền Quang sáng nay hích ra nhắm nhía và chụp ảnh bầy thiên nga.

Người dân sống cận khu vực hầu Thiền Quang sáng nay hích ra nhắm nhía và chụp ảnh bầy thiên nga.

Đàn thiên nga nào đặt đơn chủ trang trạnh ở Thường Tín (Hà Nội) cho cho đô thị.

Đàn thiên nga nào đặt đơn chủ trang trạnh ở Thường Tín (Hà Nội) cho cho đô thị.

Đề buồng thiên nga bị buộc cắp, lực lượng công nhân Công ty thoát nác Hà Nội nếu phân công coi cả ngày lầm đêm.

Đề buồng thiên nga bị buộc cắp, lực lượng công nhân Công ty thoát nác Hà Nội nếu phân công coi cả ngày lầm đêm.

Những con thiên nga đền bơi cận bờ hầu

Những con thiên nga đền bơi cận bờ hầu

Những chua thiên nga mun và thiên nga trắng đền bơi vách bầy riêng.

Những chua thiên nga mun và thiên nga trắng đền bơi vách bầy riêng.

Thăm dò quan điểm

Ý kiến mức bạn bay việc thả thiên nga tại hầu Hoàn Kiếm:

Bạn có thể lựa giàu trang mục. Bình lựa mức bạn sẽ đặt công khai.

Quang Phong