Làng bún – bánh An Thái “chạy đua” ra mùa Tết

Làng bún – nửah An Thái “chạy đua” ra mùa Tết Ghi dấn ngữ PV Dân trí, thời chấm chót năm, chẳng khí cần lao ở làng bún, nửah ở An Thái (xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) rất ắt mở và rộn rịch. Đây là thời chấm cạc cơ sở làm bún, nửah […]

Read More