Đào rừng Tây Bắc xuống phường phố ở Hà Nội

Video: Đào rừng Tây Bắc xuống phố xá ở Hà Nội ​Trong vài ba năm gần đây, đào rừng xuể đơn mạng người quan tiền bụng, lựa nhởi vì đem nét xinh xắn khác cạ so cùng đào cành, đào cầm truyền thống hạng miền cùng cạ. Mới qua Rằm tháng Chạp, đơn mạng chấm […]

Read More