Chê cơm nguội, du khách bị hành hung giữa chợ đêm Đà Lạt

Theo thông báo ban sơ, chừng 19h30 ngày 6/3, đơn dúm du khách khứa tự Đồng Nai đến chợ đêm Đà Lạt nhởi. Khi đến đầu lối ra chợ đêm, dúm du khách khứa đặt đơn que niên mời ra dãy ăn cơm. Chợ Đêm Đà Lạt chỗ du khách khứa bị hành hung Theo […]

Read More