Thủ tướng tá Nguyễn Xuân Phúc dưng nhang tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Dâng nhang với Thủ tướng mạo Nguyễn Xuân Phúc có Bộ hết Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Bí thơ Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh, Bí thơ Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Chủ ngoẻo UBND thức giấc Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh… Thủ tướng mạo Chính che Nguyễn Xuân Phúc với danh […]

Read More