Thủ tướng: Công tác điều hành ta mức Chính che cũng nếu như U23 Việt Nam

Thủ tướng mạo chủ trì phiên họp đền kỳ tháng 1/2018 ngữ Chính che (ảnh: VGP) Sáng 2/2, dưới sự chủ trì ngữ Thủ tướng mạo Nguyễn Xuân Phúc, Chính che họp phiên đền kỳ tháng 1/2018. Tháng trước hết ngữ năm 2018 tới cùng giàu tín hiệu vui. Kinh tế – tầng lớp đấu […]

Read More

Thủ tướng mạo ưu tiên kinh tế hay xây dựng bộ máy liêm chính?

Mỗi kỳ họp Quốc họp chót năm, Thủ tướng mạo Chính che trực tiếp đăng đàn đáp chất vấn thứ đại bảo. Đại bảo Quốc họp Hoàng Văn Cường (Hà Nội) đánh giá, sau hai năm điều hành ta bay kinh tế, Chính che hẵng ghìm chế thắng tốc độ tăng nợ nần làm đang […]

Read More

Thủ tướng tá đáp chất vấn ngữ đại biểu Quốc họp bay mùa Khaisilk

Quyết loại bỏ tình trạng “phát cho tồn tại” Tại kỳ họp hạng 4 hạng Quốc họp chót tháng 11/2017, Đại bảo Quốc họp Dương Trung Quốc (Đồng Nai) chất vấn Thủ tướng tá Nguyễn Xuân Phúc bay sự gấp thiết đặt xây dựng Chính che kiến tạo, gấp thiết nếu chừng bước loại bỏ […]

Read More