Hà Nội bùng vạc nghẽn lối cơ hội áp Tết

Hà Nội bùng vạc nghẽn lối cơ hội áp Tết Đường Đại Cồ Việt buổi 15h50, người xe đan xen dày đặc, bụng lối chẳng đang đơn nơi rỗng. Đoạn bắt nút cổ chai lối Trường Chinh buổi 16h. Đây là khúc lối có mật độ liên lạc rất to, cảnh ùn nghẽn diễn ra […]

Read More