Đầu xuân vạn người trẩy họp đón pháo đồ sộ tại Đồng Kỵ

Lễ họp làng Đồng Kỵ đặt xác nhận là di sản văn hóa phi vật thể nhà nước năm 2016, đây là lỡi họp to và vui bậc nhất mực miền Kinh Bắc trong suốt những ngày đầu năm mới. Trong hình là cạc bà đám mực đoàn đấyn pháo bay ách làng Đồng Kỵ. […]

Read More

Hà Nội bùng vạc nghẽn lối cơ hội áp Tết

Hà Nội bùng vạc nghẽn lối cơ hội áp Tết Đường Đại Cồ Việt buổi 15h50, người xe đan xen dày đặc, bụng lối chẳng đang đơn nơi rỗng. Đoạn bắt nút cổ chai lối Trường Chinh buổi 16h. Đây là khúc lối có mật độ liên lạc rất to, cảnh ùn nghẽn diễn ra […]

Read More