Hà Nội bất thần dời 12 con thiên nga khỏi hầu Hoàn Kiếm

Khoảng 21h, ngày 5/2, đơn nhón công nhân Công ty thoát nác Hà Nội hỉ sử dụng thuyền quây buộc 12 con thiên nga. Những cá thể thiên nga nào đặt thả xuống hầu Hoàn Kiếm thuần khiết cùng ngày. Sau hơn 1 bây giờ quây buộc, 12 con thiên nga hỉ đặt đem lên […]

Read More