Hỗ trợ hai tàu cá bị hỏng hóc thả trôi trên bể với 15 ngư gia

Cụ trạng thái, chừng 14h bề ngày 9/3, tàu cá đem số hiệu BĐ 97203 TS đòi Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Đà Nẵng trên tần số 7903 kHz, đề nghị đặt trợ giúp do tàu bị lưới quấn chân vịt, chẳng khắc phục đặt. Tàu ở vị trí có tọa chừng 14°20’00N 109°28’00E, […]

Read More