Cứu kịp thời thuyền hòn nguy kịch trên bể

Ngư dân bị thương, tê bại rành cơ thể trong suốt đơn tai nàn trên bể Trước đấy, ra buổi 10h47 ngày 3/3, Trung bụng kết hợp chừng chừng cứu nàn hàng hải Việt Nam nhận am hiểu báo từ bỏ thuyền trưởng tàu cá QNa 92950 TS có thuyền hòn Nguyễn Văn Sanh (49 […]

Read More

Cứu sống 6 thuyền hòn bị nàn trên bể

Cứu sống 6 thuyền hòn bị nàn trên bể Theo đấy, ra buổi 11h25 ngày 1/2, Trung bụng Phối phù hợp chừng chừng cứu nàn hàng hải Việt Nam, chọc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao am hiểu tải dấn đặt am hiểu báo tàu cá NĐ-92577-TS do ông Bùi Văn Thanh, trọ tại […]

Read More