TPHCM dự định tinh giảm hơn 2.000 tiến đánh chức, nhân viên mỗi một năm

Sở Nội mùa lỡ có tờ đệ trình gửi UBND TPHCM vắng thực hành tinh giảm biên chế, cơ bấu lại dãy ngũ cán bộ, đả chức, viên chức và bổ sung lịch đệ trình tinh giảm biên chế ở TPHCM. Theo dự thảo đề án chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, đả […]

Read More

Thủ tướng mạo ưu tiên kinh tế hay xây dựng bộ máy liêm chính?

Mỗi kỳ họp Quốc họp chót năm, Thủ tướng mạo Chính che trực tiếp đăng đàn đáp chất vấn thứ đại bảo. Đại bảo Quốc họp Hoàng Văn Cường (Hà Nội) đánh giá, sau hai năm điều hành ta bay kinh tế, Chính che hẵng ghìm chế thắng tốc độ tăng nợ nần làm đang […]

Read More