Bổ nhiệm Chánh thanh tra Sở GTVT có chửa có kì cọ đại học vì… chẳng có cán bộ

Theo đấy, năm 2011 ông Trương Ngọc Phước, đặt bổ dụng giữ chức Chánh Thanh tra sở GTVT. Thời chấm nào, ông Phước chửa có phẳng phiu đặt nghiệp đại học mà chỉ có giấy chứng dấn học khúc chương trình đại học Luật TPHCM hệ đương chức khoá 1 thức giấc Kiên Giang, niên […]

Read More