Chê cơm nguội, du khách bị hành hung giữa chợ đêm Đà Lạt

Theo thông báo ban sơ, chừng 19h30 ngày 6/3, đơn dúm du khách khứa tự Đồng Nai đến chợ đêm Đà Lạt nhởi. Khi đến đầu lối ra chợ đêm, dúm du khách khứa đặt đơn que niên mời ra dãy ăn cơm. Chợ Đêm Đà Lạt chỗ du khách khứa bị hành hung Theo […]

Read More

Du khách khứa nhóm mưa du xuân tại Đà Lạt

Ghi dấn, tự sáng sớm màn 3 Tết, tựng đoàn xe ô tô nối đuôi rau hướng ra trọng chấm TP Đà Lạt. Ngoài ra, đương có giàu đoàn khđình khứa chuyển di văn bằng xe gắn máy, cốt tử là khđình khứa tự cạc huyện thứ Lâm Đồng và cạc thức giấc phụ cận […]

Read More