Cứu kịp thời thuyền hòn nguy kịch trên bể

Ngư dân bị thương, tê bại rành cơ thể trong suốt đơn tai nàn trên bể Trước đấy, ra buổi 10h47 ngày 3/3, Trung bụng kết hợp chừng chừng cứu nàn hàng hải Việt Nam nhận am hiểu báo từ bỏ thuyền trưởng tàu cá QNa 92950 TS có thuyền hòn Nguyễn Văn Sanh (49 […]

Read More