Vạn tuế mini đặt “hét” ví chục triệu cùng ở Hà Nội

Video: Vạn tuế mini đặt “hét” giá như chục triệu cùng ở Hà Nội Theo ý nghĩa phong thủy, lượng vạn tuế thăng bằng khí âm dương. Đây cũng là loài lượng có giai đoạn thọ cao nhất trong suốt cỗ sưu tập sinh vật trưởngnh xinh và ý nghĩa ở lệ Á. Người cũ […]

Read More