Hi vẳng hồi sinh “vùng cáu chết”

Năm 2017, rành xã Lượng Minh có đến 68 người đang chấp hành án phạt tù hệ trọng đến mua nửa, tải, tầm tầm tàng trữ trái phép chồng ma túy; 29 người mãn kì hạn tù tang bay địa phương. Số người ghiền ma túy đang đặt theo dõi tại xã là 148 người […]

Read More