Hà Nội lập chế giỏi xử lý 114 cảnh huống vi phạm cụ thể mực cán bộ

Sáng 7/3, Bí thơ Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm việc cùng Ban chỉ đạo Chương đệ trình mạng 04 mực Thành ủy làm rõ những vấn đề hệ trọng tới hiệu quả mực việc triển khai Quy nghẽn tương ứng xử mực cán cỗ làm chức, nhân viên và Quy nghẽn tương […]

Read More