Thủ tướng tá Nguyễn Xuân Phúc dưng nhang tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Dâng nhang với Thủ tướng mạo Nguyễn Xuân Phúc có Bộ hết Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Bí thơ Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh, Bí thơ Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Chủ ngoẻo UBND thức giấc Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh…

Thủ tướng mạo Chính che Nguyễn Xuân Phúc với danh thiếp thành hòn trong suốt đoàn tới Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại.

Thủ tướng mạo Chính che Nguyễn Xuân Phúc với danh thiếp thành hòn trong suốt đoàn tới Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại.

Thủ tướng mạo Nguyễn Xuân Phúc với danh thiếp thành hòn trong suốt đoàn nhỉ tới đặt vòng hoa, dưng nhang tại Nhà bia ngỡ niệm danh thiếp bại sỹ Thanh niên xung phong (TNXP) toàn quốc – chỗ ghi danh hơn 4 ngàn bại sỹ TNXP trong suốt hết nác và khu chiêu mộ 10 nữ anh hùng bại sỹ TNXP Ngã ba Đồng Lộc.

Thủ tướng mạo dưng nhang tại Nhà bia ngỡ niệm danh thiếp bại sỹ TNXP toàn quốc...
Thủ tướng mạo dưng nhang tại Nhà bia ngỡ niệm danh thiếp bại sỹ TNXP toàn quốc…
... và cắm những đoá hoa bá thắm lên chiêu mộ mười cô gái nhỉ đi ra huyền thoại bay ý thức thương nác tại bổ ba lịch sử nào.

… và cắm những đoá hoa bá thắm lên chiêu mộ mười cô gái nhỉ đi ra huyền thoại bay ý thức thương nác tại bổ ba lịch sử nào.

Trước anh linh danh thiếp bại sỹ, Thủ tướng mạo Nguyễn Xuân Phúc giãi bày bụng hàm ân vô hạn vận, ghi nhớ công lao to lớn thứ danh thiếp đời nhỉ hy sinh vì sự nghiệp danh thiếph mệnh thứ Đảng, vì sự nghiệp phóng thích dân tộc.

Trước anh linh danh thiếp bại sỹ, Thủ tướng mạo Nguyễn Xuân Phúc giãi bày bụng hàm ân vô hạn vận, ghi nhớ công lao to lớn thứ danh thiếp đời nhỉ hy sinh vì sự nghiệp danh thiếph mệnh thứ Đảng, vì sự nghiệp phóng thích dân tộc.

Năm 2018, Đảng cỗ và quần chúng. # thức giấc Hà Tĩnh tổ chức kỷ niệm 50 năm Chiến đặt Đồng Lộc. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan yếu, là cơ hội đặt cán cỗ, bè hòn và quần chúng. # hoài ngỡ, tri ân công lao to lớn thứ cùng bào, cùng chí, cán cỗ, đội hòn, que niên xung phong, công nhân liên lạc, danh thiếp lực lượng công nhiệm mùa và 10 nữ bại sỹ que niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc trong suốt cược kháng chiến chống Mỹ cứu nác; khươi dậy bụng kiêu hãnh, phát huy truyền thống, băng qua dã man khó khăn, thách thức…

Hiện dã man công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm đặc biệt nào còn đặt Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Hà Tĩnh với giàu đơn vị hệ trọng vội co triển khai.

Văn Dũng